Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Het papiertje in de revolver.

De bornrnèn van den adjudant Graveson hadden den kroonprins niet gedood, maar zij hadden in elk geval groote veranderingen in zijn omgeving teweeg gebracht.

Ondanks de prachtige in de nabijheid zijnde kelders had men het toch noodig geoordeeld het hoofdkwartier te verleggen. De zoon van den keizer had besloten eiken dag ih een ander huis te overnachten. Hij hoopte door deze gedurige verplaatsing van zijn hoofdkwartier veiliger te zijn.

Vier kasteelen werden in gereedheid gehouden voor zijn ontvangst. In elk daarvan was een adjudant, belast met de regeling van den dienst, voor vast ingekwartierd.

Twee gepantserde automobielen stonden dag en nacht gereed voor zijn Keizerlijke, Koninklijke Hoogheid om hem van het eene kasteel naar het andere over te brengen.

Op deze manier dacht de Kroonprins den inlichtingsdienst der Franschen te kunnen verschalken. Bovendien was het aantal vliegmachines, belast met de verdediging, verdriedubbeld en onophoudelijk patrouilleerden Duitsche vliegtuigen boven de vier bewuste kasteelen.

Een der adjudanten van den kroonprins, de. kolonel von Gerff was als slachtoffer van dezen raid gevallen. Minder gelukkig dan zijn meester was hij onder een neerstortenden muur van het huis gekomen, terwijl een balk op zijn hoofd gevallen was.

De valsche kolonel von Gloecken was als zijn opvolger

Sluiten