Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik ga op inspectie Ik zal vandaag hier niet meer

terugkomen laat mijn automobiel onmiddelijk voorkomen onmiddelijk ik moet zien te weten te

komen, wat voor een natuurverschijnsel dat geweest kan zijn".

Op dit bevel had Jan zich haastig naar buiten begeven. Alvorens het vertrek te verlaten, herinnerde de Kroonprins zich toch, 'niettegenstaande zijn hevige gemoedsaandoening, de belangrijke opdracht, welke hij den officier zoo juist had overhandigd.

Nogmaals zeide hij dezen:

• „U denkt er om, nietwaar Luitenant, dat het bericht vóór vijf uur vijf en veertig in het bezit van den generaal moet zijn, want bereikt hem dit later, dan zal hij er geen gevolg meer aan kunnen geven.

„De generaal zal binnen twee uur de opdracht van Uw Hoogheid in zijn bezit hebben of anders zal ik dood zijn" hernam de officier, die na zich er van verzekerd te hebben, dat zijn revolver in zijn gordel stak, rechtsomkeert maakte en zich verwijderde. 4*'5*C

Eenige minuten later stapte de Kroonprins, geholpen door von Gloecken, in zijn automobiel, terwijl hij dezen zeide:

„Het was toch merkwaardig die plotselinge aardbeving van daarnet. Ik moet den majoor Gornrart bij mij laten komen om mij dit natuurverschijnsel te verklaren.... Tot ziens, mijn waarde kolonel, tot ziens en mocht dat verschijnsel zich herhalen, dan reken ik er op, dat U mij dat onmiddelijk zult laten weten".

De automobiel zette zich in beweging en was weldra achter het hek van het kasteel verdwenen.

Alleen met Jan achtergebleven snelde Tolbach naar den jongen toe. .

„Heb jij de flesch met de magnetische vloeistof geopend?" vroeg hij.

Ja", antwoórdde de jongen voldaan.

,',Maar je bent niet wijs, kwajongen! Je hebt biermede misschien alles bedorven". «f\v>:

„Het was toch de eenige manier om de order, die

Sluiten