Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

„Werda V', ■ „Vriend !" „Kom naderbij !"

Gevolg gevende aan het bevel van den schildwac.it snelde de valsche kolonel door de open ruimte, die de uitgang van de onderaardsche gang sdheidde van de vooruitgeschoven posten der eerste Fransche linies.

Een sergeant *en eenige manschappen wachtten hem daar wantrouwend op.

Aangezien het hier een uit de vijandelijke zone komenden onbekende betrof, moesten 'zij op alles voorbereid zijn, vandaar dat de noodige voorzorgmaatregelen genomen werden.

De Franschen waren geheel uit het veld geslagen, toen zij een kapitein van het Fransche leger in hun midden zagen.

De sergeant fluisterde zijn manschappen echter m : • „Omsingel hem in elk geval en blinddoek hem".

Daarna zich tot Tolbacht wendende, zeide de onderofficier :

„U neemt mij niet kwalijk, kapitein, dat ik de Voorzorgsmaatregelen neem, welke mijn consignes mij voorschrijven".

„Ga je gang", zeide de geleerde, „en breng mij zoo spoedig mogelijk naar Uw kolonel of generaal, ik breng zeer belangrijk nieuws".

Vervolgens op den telefoondraad, welke achter hem

Sluiten