Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE GEDEELTE.

HOOFDSTUK I.

Het testament van Tolbach.

De fabriek Esshausen te Saarbrücken is1 een filiaal van het huis Krupp. De Keizer, van oordeel zijnde, dat de reeds zoo reusachtige productie van het hoofdkantoor te Essen nog niet voldoende was, werkte reeds vóór den oorlog het stichten van talrijke filialen in de hand.

Gelegen aan den rand van een klein Dotharingsch dorpje op eenige kilometers afstand van Metz, vlak bij de Fransche grens had Esshausen, geheel modern ingericht en toegerust met de laatste machines, reeds van den aanvang van den oorlog af een aanmerkelijke uitbreiding ondergaan.

Buiten haar groote hoogovens, waarvan de productie 500 ton per dag bedroeg, had zij ook een inrichting voor het maken van vliegtuigmotoren en voor het fabriceer en van ontplofbare stoffen, waarin de Duitschers het zoover gebracht hadden. X. iffi;

Het is twaalf uur van een snikheeten zomermiddag. Een gedeelte der zesduizend werklieden van de fabriek zijn gaan schaften, terwijl eenige, die hun twaalfuurtje in de fabriek zelf gebruiken, deze kostbare rustpoozen benutten, om wat te slapen. ,

Hun gezichten zijn zwart van stof en roet, zoodat men hun gewone gelaatskleur niet meer kan onderscheiden. De geheele atmosfeer was doordrongen met kolendamp.

In een van deze ateliers en wel in dat, waar de motoren voor de vliegtuigen worden gemaakt, vinden wij Jan Robin terug.

Sluiten