Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen hij na het einde van zijn verlof in de fabriek terugkwam, was zijn eerste werk geweest om te kijken of de aviateur von Stein werkelijk te Esshausen was, zooals men hem aan het front te Verdun had gezegd.

Hij hoorde, dat inderdaad een luitenant-vliegenier van dien naam tijdens zijn afwezigheid in de fabriek was gekomen en dat deze proeftochten maakte met de nieuwe machines, welke juist gereed gekomen waren.

* Overtuigd van zijn goed recht en zich sterk voelende met het bevelschrift, dat hij in zijn zak bad, ging Jan regelrecht naar den aviateur om zijn eigendom op te eischen.

Deze begon met een hoogen toon aan te slaan. Hij dreigde zelfs dezen brutalen matroos, die het waagde zoo vrij te spreken tot een zoo hoog personage, als een Duitsch officier en dan nog wel een officier-vliegenier, drager van de orde Pour le Mérite, in de gevangenis te laten zetten.

Maar Jan was niet van plan zich op deze manier zijn koffer, dien hij ten koste van zooveel moeite eindelijk op het spoor was gekomen, té laten afhandig maken. Beleefd maar met aandrang eischte hij, het bevelschrift van den generaal onder den neus van von1 Stein düwende, zijn eigendom op.

De aviateur durfde met het oog op het bevelschrift van zijn^chef zich niet verder verzetten. Bleek van woede eindigde hij met iemand naar zijn kamer te zenden om den koffer te halen en wierp dezen den jongen ruw in het gezicht, terwijl hij zeide :

„Wij zullen elkaar wel vinden, vriendje. Je zult wel meer van deze geschiedenis xhooren".

Wat kon Jan deze bedreiging schelen. Eindelijk, eindelijk was hij in het bezit van den begeerden koffer. Hij wist, dat deze in den bodem iets bevatte, nog kostbaarder dan de grootste schatten, namelijk de aanwijzing, hoe hij weer in vrijheid zou kunnen komen.

En daarom vinden wij hem dezen morgen in de slaapzaal bezig de geheime afdeeling van den koffer te openen. Gebruik makende van de weinige oogenbhkken, die hij alleen is of ten minste met zijn slapende kameraden,

Sluiten