Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe hij gebruikt moet worden.... ik zal den stalen hamer beproeven".

Buiten liep de motor van het vliégtuig met volle snelheid ; vóór het toestel te laten opstijgen werd de motor in rust beproefd.

Na een blik geworpen te hebben op het veld en in de verlaten werkplaats mompelde de kleine Franschman :

„Hoe zal ik nu te werk gaan ?"

Hij hep naar het instrument, dat hij onder de freesmachine had neergezet, pakte het vlug uit, ontrolde de draden,en de twee uiteinden grijpende, hep hij naar den hoek van het gebouw, waar de toestellen stonden voor het laden der accumulatoren.

„Gelukkig de draden pasten precies ; de doos knetterde als bewijs dat de stroom erdoor hep. Toen zich de verschillende handelingen voor de bediening Van! het instrument welke hij juist 's morgens had bestudeerd, weer voor den geest halende, draaide hij het contact aan.

Hij schatte den afstand van het punt, dat hij wilde bereiken op ongeveer 20 Meter, daarna verborg hij zich achter de deur en wachtte met den hamer in zijn hand.

Vóór hem lag het vbegveld en in het toestel zat von Stein, bijna geheel onzichtbaar door de beschermingen, welke rondom de zitplaats waren aangebracht, gereed pm op te stijgen.

De motor stond juist stil, maar op zij van het vliegtuig stond een werkman te wachten op een teeken van den vheger om hem opnieuw aan te zetten. Iedereen keek, belangstellend izich afvragende, hqe het nieuwe toestel de proef zou doorstaan.

Von Stein stak zijn arm in de hoogte ; dadeljjk werd het toestel losgelaten en zette zich in beweging. Het gleed langs den oneffen, grond, terwijl de werklieden de omwentelingen van de wielen telden, want een van de bijzonderheden van dezen oorlogsvogel bestond hierin, dat hij met de meest mogelijke snelheid kon opstijgen.

Terwijl men oplettend toekeek begcn het zich reeds op vier of vijf Meter los te maken van den grond en te stijgen ; op nauwehjks tien meter afstand was het reeds

Sluiten