Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze onderste boven naar beneden was gevallen, alsof het blijkbaar een gew%ldigèn schok gekregen had? Het was inderdaad onbegrijpelijk.

Toen dev meesterknecht een oogenbhk later met de andere werklieden terugkwam en hij den jongen bedaard aan het werk vond, kon hij niet nalaten te zeggen :

„Nu, de matroos schijnt ook niet erg onder den indruk van het ongeluk met den luitenant te zijn....Ja, maar julhe waren ook geen dikke vrienden l"

Zonder van zijn werk op te kijken, antwoordde de jongen:

„Het is jammer voor het vaderland, dat de luitenant gewond is, maar overigens kan het mij niets schelen, want...." y^SÉ-

En hij maakte een dreigend gebaar met een stuk ijzer, dat hij in zijn hand had.

„Vooruit aan het werk \" riep de meesterknecht.

En in dezen menschelijken bijenkorf begon opnieuw de arbeid voor de zegepraal van een nog grooter Duitschland.

Sluiten