Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In enkele uren was hij erin geslaagd een plan ten uitvoer te brengen, dat 's morgens nog vaag en onzeker in zijn brein dwarrelde.

Hij had tot in de kleinste bijzonderheden toe, dat duivel sche, maar vernuftige instrument opgesteld en op elk oogenbhk en op elk gewenscht tijdstip zou dit dood en verderf zaaien in de misdadige werkplaats.

Hij had de laatste toebereidselen voor zijn terugkeer naar Frankrijk gemaakt en nu bleef hem alleen maar over te zoeken naar een geschikte gelegenheid om heen te kunnen gaan. Het is zeer begrijpelijk, dat hij met zoo iets in het vooruitzicht, bijna waanzinnig' van vreugde was.

En deze vreugde werd nog grooter, toen de meesterknecht voorbijkomende, hem een papier in de hand duwde, terwijl hij zeide :

„Otto, je hebt morgenochtend dienst op het vliegveld".

„De ezels !" bromde de kleine Franschman in zichzelf, „zij voorkomen al mijn wenschen.... Morgén ! Morgen !" verscheidene malen herhaalde hij dit woord, zoo vol hoop, bij zichzelf. „Morgen zal het groote werk gedaan worden." Morgen zou hij in Frankrijk zijn.... of dood".

Sluiten