Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NASCHRIFT.

In het kleine, mooie stadje Thann, weder in het bezit der Franschen, bewoont Jan Robin met zijn moeder hun vroeger huis, dat de militaire autoriteiten weer te hunner beschikking hebben gesteld.

Men kan zich de vreugde voorstellen van onzen jongen held, bij het terugvinden van zijn moeder, die gelukkig gered was geworden bij de schipbreuk van de Frisia.

Men kan zich voorstellen, hoe verheugd Mevrouw Robin was te hooren van de grootsche daden door haar zoon verricht, waarover de couranten schreven.

Jan s opvoeding wordt door den Staat bekostigd. Zijneenige verdriet is, dat hij geen dienst heeft kunnen nemen in het leger ; maar men heeft hem ervan kunnen overtuigen, dat hij eerst andere plichten te vervullen heeft.

De overwinning is nu zeker. De vijand trekt langzaam, maar zeker terug ; bijna de geheele wereld staat aan de zijde der geallieerden, en er is dus geen sprake meer van, dat Recht, Vrijheid en Rechtvaardigheid niet zullen zegevieren over Bruut geweld, Autocratie en Onbetrouwbaarheid.

Sluiten