Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

WAARIN MET DE DEUR IN HUIS WORDT GEVALLEN, OF M. A. W. WAARIN DE LEZER DADELIJK DE VOLLE GEHEIMZINNIGHEID VAN HET ■ONDERWERP AANSCHOUWELIJK VOORGESTELD KRIJGT. DE TWEE HOOFDPERSONEN UIT HET BOEK — N.Lr DE SCHOOLJONGEN, DIE TOBIAS HEET,

EN DE SCHEIKUNDE-LEERAAR, DIE DR. STOLP GENOEMD IS TREFT

MEN TE ZAMEN AAN IN HET LABORATORIUM VAN DE HOOGERE BURGERSCHOOL. DAN WORDT BESCHREVEN WAT VOOR IJSELIJKS ÏN HET SCHEI" KUNDE-LOKAAL PLAATS GRIJPT.

aanvang van dit bijna ongelooflijke boek moet al dadelijk recht zonderling schijnen; — al is het volstrekt niet zonderling, dat een jongen, die moet schoolblijven, en dan over zijn strafwerk ergerlijk zit te knoeien, een flinken draai om zijn ooren verdient!

Die draai heeft hij echter niet gekregen, tenminste niet bij het begin van dit avon¬

tuurlijke boek.

Wel ging de straffende hand van den leeraar omhoog, en even zweefde ze boven het schuldige hoofd van den schoolblijver, maar verder kwam ze niet. De hand bleef daar zweven, alsof een toovermacht haar in bedwang hield; de vijf vingers stonden strak gestrekt; de arm bleef zoo kaarsrecht uitgestoken als het halte-bordje van de tram; het lichaam van den leeraar behield onbeweeglijk de dreigende houding, zoodat de romp

De Geheimzinnige Uitvinding. 1

Sluiten