Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tobias liet zijn verstijfden leeraar voorzichtig achterover hellen, plaatste dan haastig zijn rug onder de lendenen van Dr. Stolp en sjouwde zoo de vracht naar de deur van het lokaal. Het werk viel toch niet mee; maar de jongen was flink uit de kluiten gegroeid en wist wel van wanten met zijn stevige body; en bovendien, als je je wilt inspannen, om iets zwaars tot stand te brengen, dan is iemand al heel wat mansl

Zoo sjorde en sjouwde Tobias den versteenden Dr. Stolp de deur van het scheikunde-lokaal uit. In den gang moest de jongen even op adem komen. Tegen den gangmuur zette hij zijn leeraar daarom rechtop, zoo, dat Dr. Stolp met de hakken op den grond stond en met zijn kruin tegen den witgekalkten muur leunde; hij stond er behoorlijk in evenwicht, zoodat er geen gevaar was, dat zijn leeraar uit topzwaarte ten onderste boven zou vallen.

Sluiten