Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scherpe zoete pijplucht tot den weggehurkten Tobias door. Meteen hoorde hij nu ook de stem van de ouden mopperenden conciërge.

— „Wel allemaries! bent u 't, meheer Stolp?.... Goeiemorge — Dat is vroeg dag voor u.... Meheer had zeker weer wat te reddere en te exprimenteere in meheers laboretorie.... Maar ik begrijpent niet hoe of dat meheer in 't gebouw is kenne komme zonder dat ik meheer Stolp heb opegeslote!...."

Het antwoord van Dr. Stolp bleef natuurlijk uit. Tobias, in weerwil van zijn angst, zat daar toch met stille nieuwsgierigheid af te wachten, hoe deze samenspraak zou eindigen tusschen den conciërge en den leeraar, waarbij de laatste de zwijgende rol vervulde,

Brigges, die al 'n dagje ouder werd, had niet zulke heel scherpe oogen; blijkbaar was hij dus nog niet getroffen door de vreemde, schrik-aanjagende houding van den levenden vogelverschrikker.

De conciërge bromde door:

— „Meheer Stolp is zeker bezig z'n jas en z'n hoed op te hangen — 'k Zie meheer z'n armen uitrekke.... De krammetjes hange wat hoog.... Als ik meneer soms hellepe kan?...."

Nu moest Brigges, met z'n kruiperige gedienstigheid tegenover de heeren docenten, — tegen de schooljongens ging hij wel anders te keer! — zijn handen uitsteken, om Dr. Stolp behulpzaam te zijn bij het uittrekken van diens jas. Tobias, achter den paraplu-bak gehurkt, zag wel niets, doch hij kon zich levendig voorstellen wat daar vlak bij hem gebeurde.

— „Au!", hoorde hij nu eensklaps den ouden brombeer roepen r „wat weerlag! meheer, u steekt me met uwés vingersin m'n oog!"

Vermoedelijk was Brigges tegen de strak-gestrekte vingers van Dr. Stolp aangeloopen. Tobias had bepaald moeite zijn lachen te onderdrukken; doch hij hoopte nog, niet ontdekt te worden, en dus zette hij zijn tanden op elkaar, om zijn kriebelende lachbui in te houden.

— „Allemaries! wat heeft u 'n harde knooke en botte, meheer Stolp!"; hoorde de schooljongen den conciërge weer mopperen. Blijkbaar had Brigges nu den leeraar achter in den kraag van

Sluiten