Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om overeind te komen; zoo keek hij pardoes Tobias in diens rood gezicht, dat vertrokken was van den ingehouden lachkramp.

— „Wel allemaries!" bulderde Brigges, „daar heb je d'r al een van die sakrementsche deugniete!.... Om d'r me zoo te late inloope 1.... En om daar de vrije Zondag voor uit te kieze!.... Wacht 's effetjes, dat ik je in je lurve pak, jou kwajongeü"

Brigges lag nog altijd half onder het zware harde lichaam van den scheikunde-leeraar. Omdat hij niet zoo vlug vrij en overeind kon komen, ging hij daar op den grond als een bezetene te keer.

Tobias, die zich toch ontdekt wist, was te voorschijn gekomen.

— „Hou je wat stil, Brigges!" riep hij vlug, „schreeuw niet alsof je vermoordt wordt.... Sta op, en ik zal je alles uitleggen, maar hou' in 's hemels naam je mond!''

Nu de conciërge hem en Dr. Stolp overvallen had, begreep Tobias, dat het verstandiger was, Brigges op de hoogte te brengen van hetgeen er gebeurd was; de man kon hem nu zelfs helpen, den verstijfden Dr. Stolp naar buiten te brengen, door een dokter te halen, of een rijtuig te bestellen. ^

Maar Brigges was zóó woedend, omdat hij niet kon opstaan, dat hij niet luisteren wilde naar hetgeen Tobias hem vergeefs probeerde te zeggen. Alsof hij de heele buurt bij elkaar wilde schreeuwen, lag hij daar te gillen op den vloer.

— „Luistere naar je?.... Kwaje rekel!.... Help me maar 's overeind komme, en ik sla je al je ribbe stuk.... En rapport zal ik subiet make bij de directeur!.... Jou deugniet!!.... Jou galgebrok!!.... Jou schandaal!!...."

Tobias begreep, dat de schreeuwende conciërge in staat zou zijn, den directeur, die in een zijvleugel van het gebouw woonde, te alarmeeren. Dat moest hij vooral zien te voorkomen! Hij moest vóór alles den buikenden conciërge het zwijgen zien op te leggen, want reeds verbeeldde Tobias zich, dat hij aan het eind van de lange gang de deur hoorde piepen, die toegang gaf tot de directeurswoning.

— Man, hou' toch even je mond!" riep Tobias in den

Sluiten