Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wrongen kaken, maar zonder ander geluid dan zijn verwoed gebrom te geven, rondkroop, nam Tobias zijn beenen op, en rende de vestibule door, de speelplaats over, klauterde boven op den muur, liet zich aan den anderen kant omlaag zakken, en zonder een sekonde zijn vaart te verminderen, holde hij, evenals den vorigen dag, naar huis.

Maar toen hij er op zijn kamertje boven neerviel, om op adem te komen, voelde hij zich in een nog oneindig ellendiger toestand dan gisteren!

Sluiten