Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neemt. Maar er was hier ook geen reden toe; want op een grapje leek dit allerminst.

Zijn vader bevond zich nog op den zolder, waar hij alle moeite van de wereld had, met zijn vrouw en twee dochters, die het voortdurend op haar zenuwen kregen bij het denkbeeld, dat zij langs de dakgoot het huis zouden moeten verlaten. De verbo lgen vader, die van de eene driftbui in de andere viel, had daarom zijn zoon vooruit gezonden, het vlieringladdertje op, om het dakluik open te stooten en daarna op het dak post te vatten, teneinde van de verheven plaats de omhoog-klimmende vrouwen kalmte in te boezemen.

Zoo klauterde Tobias vlug langs het laddertje, dat hij goed genoeg kende, omhoog, deed de knippen van het zolderluik, duwde het zware ding opzij en werkte zich met handen en voeten naar buiten. Eerst zouden zijn zusters volgen. Tobias hoorde hoe zijn vader op de vliering stond te bulderen; de geheele verzameling schuttersvloeken passeerde de revue. Dit scheen te helpen Uit het luik kwam het ontdane gezicht naar buiten kijken van zijn oudste zuster Cornelia. Ze had natte wangen van het huilen en haar onderlip beefde van hét ingehouden snikken.

- „Geef me je hand maar," zei Tobias goedig. En meteen sjorde hij zijn zuster naast zich in de dakgoot, waar zij dadelijk haar handen voor de oogen sloeg en zoover mogelijk achteruit tegen de pannen leunde vanwege het griezelige duizelingwekkende gezicht over de gracht omlaag.

Toen kon Tobias 'zich voor de tweede maal door het luik buigen om de volgende behulpzaam te zijn. Het was Fietje, die anders praats genoeg had, doch nu door haar vader bijna met geweld omhoog moest worden geduwd. Het meisje spartelde wel niet tegen, maar toch klom ze zeer onwillig het wankelende vlieringtrapje op. Zoodra echter Tobias het hoofd van zijn jongste zuster door het luik zag steken, greep hij een van haar vlechten. ' Dat hielp patent. Het kind gaf een flinken gil, schreeuwde meer van kwaadheid dan van pijn: „Engerd 1"; maar haastte zich intusschen,

Sluiten