Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor haar niet mogelijk; trouwens, door het dakluik daar had zij met haar vermeerderden omvang nooit het huis binnen gekund.

De oranameester, aie inmiddels ook langs de brandladder naar boven was komen klauteren, om zelf het reddingswerk te leiden, had dit met één oogopslag ingezien. Dus liet hij een stevig touw om de lijst slaan, liet een der einden door de katrol aan den gevel steken, en gaf dan zijn manschappen bevel, de zware vracht langzaam en voorzichtig te laten zakken.

Zoo daalde dus de dikke keukenmeid statig uit de dakgoot tot op straat omlaag, aangegaapt door de honderden nieuwsgierigen beneden, die maar niet konden begrijpen waartoe al die omslag noodig was, om iemand uit een volstrekt niet brandend huis te redden, terwijl ze op een stoel scheen te zitten en een heel zolderraam

om den hals had hangen 1 Maar beneden begreep men

het wél, toen de extra hulp

Sluiten