Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— „Op hét oogenblik weet ik even weinig van het ongeluk als een van jullie, omdat meneer de directeur een volstrekt stilzwijgen in -acht neemt en, zoolang de gebeurtenis nader onderzocht wordt, er geen woord over kan of mag loslaten."

Er was weer onrust onder de verzamelde jongens merkbaar, waaruit de gymnastiek-leeraar begreep, dat hij te veel had gezegd; dadelijk herstelde hij zich dus en riep maar weer met stentorstem „Stilte daar!" En toen dat hielp, vervolgde hij:

— „Om de onrust over het gebeurde niet te vergrooten, door jullie naar huis te sturen, zoolang de H.B.S. op last van de

overheid en de justitie gesloten moet blijven, heeft de directeur besloten, dat jelui voorloopig in de ochtenduren in het gymnastieklokaal bijeen zouden komen, terwijl er 's middags vrij-af zal zijn."

De jongens wilden alweer beginnen Hiep-hiep-hoera! te roepen, doch ditmaal voorkwam de leeraar hen, door meteen met zijn toespraak voort te gaan:

— „Het beste lijkt me, in overeenstemming met jullie woeligheid en onrust, voor vanochtend het zoo verheffende mastklimmen te beoefenen. Mastklimmen toch

is een van de nuttigste on¬

derdeden van de edele gymnastiek; het ontspant de spieren, kweekt kracht, leenigheid en behendigheid. Daarbij beschouw ik het mastklimmen als een zuiver nationale sport voor al de volkeren, die een gedeelte van hun bestaan op den oceaan, in de scheep-

Sluiten