Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

familie had tante aan het ontbijt opgeschrikt — tot aan den koffiedisch voortduurde, gaf tante een in honderden wisselingen voorgedragen algemeen overzicht van het gebeurde, met haar vele, recht oorspronkelijke toelichtingen daarbij; zoodat, toen men te half een om de koffietafel geschaard zat, en Tobias — die kans had gezien zijn gehavende broek zoo weinig mogelijk te doen opvallen, door zijn beenbekleeding zoo hoog mogelijk aan zijn betels op te sjorren — ook Tobias zijn verhaal wilde doen van het gesloten gebouw van de H.B.S., van de in het gymnastieklokaal verzamelde klassen, en van zijn verrassende overwinning bij het mastklimmer _ jk zeg: dat niemand toen aandacht voor hem overhad, omdat men wel verplicht was, naar tante te luisteren, die in haar overdreven goedhartigheid door de keukenmeid extra had laten uithalen, waartegenover de familie wel verplicht was, naar haar, met een frisch „Wel, wel!" ingezette herhaling van het ochtendlijke avontuur te luisteren, al begon een en ander de betrokkenen eigenlijk al danig de keel uit te hangen. Doch men is soms wel verplicht, vriendelijke aandacht en oprechte belangstelling voor de verhalen van anderen te huichelen, wanneer men tegelijk onthaald wordt op eenige lekkere schoteltjes en smakelijke tractatietjes. Dus luisterde men onder de koffie naar de lange alleenspraak van tante Drees, die zelf slechts weinig meèsmulde, omdat ze zooveel praatte. Doch het goede mensch beëindigde haar alleenspraak niet, alvorens zij haar broer en haar schoonzuster, haar twee nichtjes en ook neefje de verzekering had gegeven, dat, zij bij den zwaren slag, die hen getroffen had, konden rekenen op tante Drees, en dat haar huis voor de familie openstond zoo lang zij dit verlangden. Waarop de geheele familie zich nog eens rijkelijk van het laatste lekkere schoteltje bediende en onder het smakelijke smullen bij zich zelf overlegde, dat het gastvrije tehuis van tante, benevens haar ontelbare groote en kleine zorgen, wel opwogen tegen den overlast van haar hinderlijke praatziekte; men kan nu eenmaal niet het volmaakte verlangen, wanneer men zich behelpen moet!

Sluiten