Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats te duwen. Maar het beestje zat daar roerloos, zonder zijn pootjes of vleugeltjes te bewegen, zelfs zonder dat Tobias het met een zacht duwtje van zijn plaats kon schuiven.

— „Wat dóe je toch?" onderbrak tante Drees op dat oogenblik eensklaps haar lange alleenspraak.

Maar vóórdat haar neefje naar waarheid had kunnen antwoorden, dat hij een vliegenwedstrijd organiseerde, waarbij de twee deelnemers beiden van verdere deelneming moesten afzien, of, niet naar waarheid, dat hij niets anders deed dan naar het gezelspraatje van zijn tante te luisteren, was zij alweer verder gerateld.

Tobias dacht al niet meer aan zijn twee vliegen, die juist bij het spannendste oogenblik van den tweekamp den strijd hadden moeten opgeven. Er waren genoeg andere dingen, om zijn aandacht aan te wijden en dus den tijd te dooden, waarop zijn praatgrage tante vooreerst beslag had gelegd.

In de vensterbank lag tante's ruige cypersche poes in het warme zonnetje te snorren. Eerst had de poes, met gelijke belangstelling als Tobias, naar de vliegen gekeken; doch de zeurige stem van zijn meesteres had haar slaperig gemaakt, poes had de oogen een paarmaal dichtgeknepen, had haar pooten netjes onder zich gevouwen, en, na het zich behaaglijk te hebben gemaakt, was ze met snorren begonnen.

Tobias keek naar de poes. De jongen was volstrekt niet plaagziek van aard; maar niemand zou het hem kwalijk hebben mogen nemen, dat hij bij het gezeur van tante Drees naar eenige afleiding zocht. Hij moest tegenover haar wel den indruk maken, alsof hij met al zijn aandacht naar haar eindeloos gepraat luisterde; daarom leek hem de beste houding, die hij kon aannemen, na eerst de twee vliegen met zijn belangstelling vereerd te hebben, zich nu wat met de poes bezig te houden.

Eerst riep Tobias, zoo zacht mogelijk, — want tante Drees mocht het niet hooren 1 - met gespitste lippen „Pssstll" tegen poes. Maar poes hield haar oogen stijf dicht-geknepen en scheen slechts te 'luisteren naar de drenzige stem van zijn meesteres.

Sluiten