Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat hii een welopgevoede jongen was en niet den indruk wüde maken alsof hij niet naar zijn tante luisterde Maarhq b greep er niets van, hoe de poes zoo in het dakwerk verward pefaakt kon ziin, dat ze het heele voetkussen onder tantes feenen wegg Jukt had en er mee aan den haal was gegaan, afsof het voetkussen aan 's poesen staart vastgebonden zatl Tante Drees zat intusschen gezellig door te leuteren. _ Lieve hemeltje!", zuchtte Tobias bij zich zelf, „hoe ishet menScheWker^ mogelijk, dat iemand zóó lang achter elkaar ïSISSta. ir bod. hij schikte zichtegdijkberustend Thet onvermijdelijke geval, dat hij, als eenig van zijn familie, tot plicht had, zijn tante ge zeischap te houden, hetgeen hieruit bestond, dat hij haar m de gelegenheid stelde zonder in de rede te worden gevallen, onafgebroken het woord tot h m te richten. Terwijl tante dus doorleuterde was Tob as er op bedacht, naar eenige ^dere tijdpasseering om te zten Tusschen de twee ramen stond de zwaar-vergulde kooi met L^e tante's papegaai, er in. Lorre was een eigenaardige vogel, door de voortdurende zorgen van zijn meesteres menschenschuw was geworden tegenover anderen; hij uitte di op een Senaardige wijze, welke nooit naliet een onaangenamen indruk te ÏS^SSS*^ Daarom had tante Drees dan ook de gewoonte, Lorre in een andere kamer te laten brengen, wanneer er familie of kennissen op visite kwamem Ook vandaag had de goedige tante haar papegaai onder dte W*« de kamer daarnaast laten zetten maar nu * «jj— ^

HannZw^b^

Sluiten