Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

BRENGT DE BESCHRIJVING VAN EEN SPELLETJE HOCKEY OP STRAAT, DAT ECHTER EEN ONGELUKKIG SPORTVERLOOP HEEFT, OM TEN SLOTTE WEER, GELIJK ZOO MENIGE GEBEURTENIS IN DIT ZONDERLINGE BOEK, OP ZÉÉR GEHEIMZINNIGE WIJZE TOT EEN OPLOSSING TE KOMEN.

jongens van de H.B.S. hadden dus dien middag vrij, omdat hun schoolgebouw van overheidswege gesloten was. — „Mijn bedoeling is niet jullie vacantie te geven", had de directeur tot de verzamelde leerlingen gezegd, „mijn wensch is, dat de leerlingen door eigen studie het te-kort aan lessen zullen bijvullen". Daarbij had de directeur een vreemde beweging met

de eene hand gemaakt, welke de jongens niet van hem kenden.

De helft van de schooljongens had het juist andersom opgevat, als de directeur het had bedoeld; en zij beschouwden dien middag als een buitenkansje. — „Lekker, jongens, vrij-af!"

Dat nam niet weg, dat ze daarom toch niet naar hun voetbalvelden durfden gaan, uit vrees, dat een van de leeraren hen daar eens mocht komen vereeren met een bezoek. En zoo was het een .gesmoezel en gefluister van allerlei clubjes, die onderling afspraken maakten voor dien middag. Er waren er, die samen gingen visschen, anderen die samen een fietstocht gingen maken; er waren er die insecten gingen vangen in het Vondelpark,

Sluiten