Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen die wilden gaan botaniseeren langs den Amstelveenschen Weg; er waren er, die samen postzegels gingen verkwanselen of opplakken, anderen die hun verzameling schelpen of naturalia gingen ordenen; ook waren er die gingen tennissen, omdat het reeds te ver in den tijd was om nog te voetballen, anderen die liever wilden cricketten.

Er was een troepje jongens, dat zich dadelijk buiten het gymnastieklokaal, waar ze dien ochtend hun hart hadden opgehaald aan mastklimmen, had verzameld rond een van hen — ik geloof, dat hij Kees Bopper heette — en met aandacht naar hem luisterde. De joHgen had een grooten mond en veel praats; hij had oudere broers, die al op kantoor gingen en wier namen telkens in de krant stonden onder de „Sportrubriek". Dit had Kees aan een bizondere sport-reputatie geholpen onder zijn klasgenooten van de H.B.S.; maar eigenlijk Was de jongen een druktemaker, die meer beweerde dan hij ooit zelf tot stand bracht. Toch keken er altijd een stuk of wat jongens naar zijn oogen. „Want" — redeneerden ze — „als je dan toch een broer bent van de Boppers, die telkens in de krant staan, dan moest je zelf toch ook wel een kerel zijn, die wat in zijn mars heeft!"

Toen nu Kees Bopper met zijn gewone bombarie eenige kameraden om zich heen geschreeuwd had, vertelde hij hun, hoe zijn broers het thuis druk hadden over hockey: dit was een sport, die zijn sport-broers hoog geprezen en zelfs vergeleken hadden met het populaire voetbal, ook met tennis, zelfs met schermen. Je moest er hard bij loopen, je moest goede longen hebben, om het den geheelen duur van het spel te kunnen uithouden. Een stok, 'dl^aan het einde omgebogen was en twee vlakke kanten had, kreeg ieder speler in z'n hand, waarmee je dan een bal, die iets grooter en wat minder gemeen-hard dan een cricketbal was, slaan moest, zonder ooit den stok hooger dan je schouder te mogen optillen. Je mocht wel den rollenden bal met je hand, of voet, of lichaam stoppen, maar je mocht hem nooit trappen. Overigens waren de regels eigenlijk net zoo'n beetje dezelfde als

Sluiten