Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kees was nog niet uitgepraat; dat was nooit zoo vlug zijn gewoonte, en dit waren de jongens wel van hem gewend.

— „Ik heb al een naam bedacht 1" schreeuwde hij lawaaiig, „we noemen onze club de H.B.S.1... Houen jullie je toet nou!" galmde hij nog harder, toen hij meende, dat een van de jongens ook iets zeggen wilde: — „laten julJie mij nou even uitspreken. H.B.S. heeft een beteekenis, snap jullie?... H. is de eerste letter van Hockey! B. is de eerste letter van Bully; dat heet zoo, als bij het begin van het spel, of na elk punt dat d'r gemaakt wordt, of na de rust, door één speler van elke partij driemaal met den stok op den grond en dan tegen den stok van den ander wordt getikt, daarna mogen ze pas met het spel beginnen. En S. beteekent Sticks; dat noemen ze zoo met 'n Engelsch woord, als onder het spel een van de spelers bij het slaan van den bal z'n stok hooger dan de schouders heeft getild; dan krijgt de tegenpartij van die plaats af een vrijen slag... Allemaal gesnopen?!"

Kees Bopper had den naam van een komiekeling te zijn; derhalve maakte hij er werk van, sommige woorden te verdraaien.

De jongens, die er om heen stonden, hadden het allen begrepen. Dat nieuwe spel lachte hen wel toe! Waarom zouden ze die nieuwe sport niet eens leeren kennen? Als het hen beviel en indien de sportbroers van Bopper er niet te veel over hadden opgesneden, dan waren ze altijd wel genoeg om onder elkaar het hockey te gaan beoefenen, en desnoods alweer een nieuwe club te stichten. De naam „H.B.S." (Hockey-Bully-Sticks) klonk hen daarbij lang niet kwaad in de ooren!

Intusschen had Kees het woord alweer genomen, of eigenlijk had hij zijn mond nog niet gehouden, en schetterde maar door, Hij sprak nu wat geheimzinniger, omdat zijn voorstel lijn-recht indruischte tegen het bevel van den directeur, die bevolen had, dat de H.B.Scholieren dezen noodgedwongen vrijen middag niet als vacantie, doch voor vrije studie hadden te besteden.

— „Jongens!", riep Kees Bopper, „ik heb lak aan die vrije studie!... Als de kast (dit was nota bene het fraaie, groote

Sluiten