Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouw van de H.B.S.) dicht moet blijven, met zelfs 'n smeris (hiermede bedoelde hij: een agent van politie) er voor, dan lappen wij den directeur aan onze zool!" (Deze onwelvoegelijke uitdrukking had ongeveer tot beteekenis: „Wij volgen het bevel van den directeur niét op.") Daarvoor voelden natuurlijk de meeste jongens wel wat.

— „Dus!", riep Kees, „dus we spreken af, dat we mekaar vanmiddag om twee uur aan de Ceintuurbaan bij de Jan Steenstraét vinden. Dat is wel niet het meest geschikte terrein, want eigenlijk heb je voor hockey 'n gelijk grasveld noodig van minstens tachtig bij veertig meter; maar om te beginnen is het daar wel voldoende ... Dan brengt ieder 'n stok, of 'n lat of 'n wandelstok mee. En ik zorg wel voor de doelpalen en voor den bal... Afgesproken?", gilde hij nog eens.

— „Jawel," antwoordden de jongens, niet zoo schreeuwerig als Kees Bopper, want diens geschetter was ook niet te overtreffen!

Reeds vóór twee uren waren bijna alle klasgenooten van den jongen Bopper op de afgesproken plaats. Kees zelf was er ook, al had hij geen kans gezien te zorgen voor vier behoorlijke doelpalen van 2.13 meter hoog, met een lat van 3.65 meter verbonden, die van vangnetten hadden voorzien moeten zijn; en ook den hockeybal — die eigenlijk 9 tot 10 centimeter middellijn moet meten, 160 tot 170 gram wegen moet en vervaardigd behoort te wezen van met touw omwonden linnen met kapok gevuld — den bal had hij zelf gemaakt, van eenige saamgepropte zakdoeken met een stuk steen er in geknoopt. Dit alles kwam er echter minder op aan, omdat ook het overige spelmateriaal niet geheel naar behooren in orde was. De hockeystokken toch, die de jongens hadden meegebracht, leken al heel weinig op de in de sportmagazijnen verkrijgbare slagstokken, die aan bepaalde voorschriften moeten beantwoorden, bijvoorbeeld geen metalen onderdeden of scherpe kanten mogen hebben, en door een ring met een opening van 5.5 centimeter getrokken moeten kunnen worden.

Wat de jongens van huis hadden meegebracht waren stukken

Sluiten