Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onhandig op los; niet zelden gebeurde het zelfs, dat, bij het slaan naar den bal, niet deze, doch de scheen van een der tegenstanders gevoelig werd geraakt. Dit gaf dan wel onaangename opmerkingen over-en-weer, tusschen den onhandigen slaander en den getroffene; doch Kees Bopper, de aanvoerder, was er dan dadelijk bij en wist alle krakeel te sussen door de afdoende opmerking, dat bij het echte hockeyspel soortgelijke misslagen, die raak waren, ook wel voorkwamen.

Zoo werd daar de vlugge mooie hockeysport beoefend met de telkens afwisselende kansen, die dit spel onophoudelijk biedt. De partijen waren ongeveer éven sterk, omdat er onder deze beginnelingen in spelkwaliteiten nog geen enkele boven de anderen uit stak, terwijl Kees Bopper, die er het meeste verstand van had, zoo onpartijdig was, zich bij geen der twee partijen aan te sluiten, door dan eens de eene dan weer de andere te helpen. Met zijn zwaren, veerenden stok deelde hij geweldige slagen uit. Niemand kon het tegen hem en zijn stok uithouden. Alleen Tobias, hoewel op zich zelf geen uitblinkende sportjongen, wist hem met zijn ' 'svaders wandelstok soms te evenaren; hij had den stok omgekeerd beet genomen, zoodat hij het ondereind in de hand hield en den bal met den fraai bewerkten ivoren knop trachtte te raken; die knop was flink zwaar en dik, en wanneer hij het geluk had, den bal goed te treffen, dan vloog de harde prop suisend de lucht door.

Na zijn buitengewoon succes van dienzelfden ochtend in het gymnastieklokaal bij den wedstrijd in het mastklimmen, en na zijn gelukkig debuut bij het nieuwe hockey-spel, begon dus Tobias waarlijk in de waardeering van zijn makkers te stijgen! Men had hem nooit voor zoo'n bizonderen sporter aangezien, maar nu bleek dan toch, dat hij wel van het4hout scheen, waaruit sportkampioenen gesneden worden.

Toen het dan ook na een twintigtal minuten rusttijd was, omdat beide partijen hijgend eh zweetend wel wat op hun verhaal wilden komen, gaf het een relletje, omdat twee van de jongens met elkaar woorden hadden gekregen over de vraag, wie

Sluiten