Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den,winkelier, meende Tobias. Wie heette er nu Ibels of Aren? En waarom zou de eene compagnon van de zaak Co met een c, en de andere Ko met een k, heeten? Neen, daar moesten een aantal letters tusschen ontbreken; en ongetwijfeld stonden die letters op de verspreide scherven om hem heen.'

Op het stuk glas, dat hij nu in de hand hield, stond met duidelijke letters het woord: mest. Wat kon dit beteekenen? Hij nam een tweede groote scherf op. Défar las hij het woord op:' ale. Wat beduidde dit nu weer? Hij zocht verder tusschen de scherven rond en vond nog meer letters: een losse W, het woord ni, de lettergreep: lo. Hij werd werkelijk nieuwsgierig om te weten wat voor soort legkaart hij daar voor zich had. Wanneer hij de scherven eens naast elkaar legde, ze stuk voor stuk aan elkaar paste, zou hij dan niet op deze wijze het geheele woord, dat op de ruit had gestaan, kunnen samenstellen?

Hij nam de twee grootste scherven op en legde ze naast elkaar; een derde scherf paste er juist bij. Dan nam hij weer eenige stukken van de'gebroken ruit en legde die al naar mate hun vorm er tegen aan. Het was geen onaardig spelletje; — hij vergat er tenminste zijn onaangename omstandigheden door! Binnen de vijf minuten had hij al de scherven, die in -de uitstalkast lagen, aan elkaar gepast. Hij las van zijn geïmproviseerde legkaart deze onsamenhangende woorden:

MEST EN LONIALE

W

Hij kon altijd nog maar niet begrijpen wat voor zonderlinge taal de kruidenier op zijn winkelruit had laten schilderen!

Wanneer hij nu eens de scherven in de gebroken ruit zelf paste, dan zou hij misschien op die manier de volledige woorden kunnen vormen. Voorzichtig nam hij nu weer een van de scherven op, die hij los voor zich had neergelegd en paste die voorzichtig in het gat. Aan de driehoekige breuk kon hij dadelijk zien, dat

Sluiten