Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit stuk bovenaan links paste. Daarnaast moest dus de grootste scherf volgen met het in een kruidenierswinkel onsmakelijke woord mest er op. Voorzichtig bracht hij het stuk glas op zn plaats, en zóö precies paste het in het gat, dat het daar bleef staan. Tobias begon bepaald plezier te krijgen in dit onschuldig spelletje. W nam de volgende scherf op en probeerde of die nu weer naast de eerste zou passen. Tot zijn verwondering voelde hi, dat de eerste scherf zóó stevig in het gat van de ruit vast zat dat hij de nieuwe scherf er gerust tegen aan kon zetten; het gtas van de winkelruit was dik en de stukken schenen elkaar in even. wicht te houden. Dus ging de jongen met het voltooien vanzijn

^sTek naar de ruit en hoewel hij de letters - omdat hij zich aan den binnenkant van de winkelruit bevond - natuurlijk omgekeerd moest spellen, las hij nu in-eens het welbekende kruideniers-opschrift:

COMESTIBELS EN

Wat kon dit en beteekenen? . •

Tobias dacht op dit oogenblik aan geen kruidenier meer die achter hem in den winkel weer met het blinkende mes aan het tongsch^s snijden was gegaan; hij dacht aan geen .gen van ooHtie die nu van het politiebureau naar den kruidenierswinkel onder weg moest zijn. Tobias was geheel vervuld met zijn werkje, waarbijTtot zijn verbazing, al de scherven stevig en vast op haar plaa s i, het gat van de gebroken ruit bleven staan Er lagen nog een stuk of wat stukken voor hem, en nu haastte hij zich Sie ooï op hun plaats te zetten. Eerst was het de scherf met het voorl ate, dat hij in den rechter benedenhoek zette ; daarnaast schoof h j de scherf, waarop de lettergreep in stond Beide SLn glas bleven onberispelijk op hun plaats staan, alsof ze nooü gebroken waren geweest. Terwijl Tobias kon hij zelfs de barsten niet meer zien losse scherven. Dit dreef hem nog meer aan, het kleine open

Sluiten