Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen den agent, die hem kwam arresteeren, en den kruidenier, die hem tot zoolang gevangen had gehouden. Met de grootste belangstelling had hij den kruidenier in de uitstalkast zien stappen, teneinde de ruit te betasten; daarna had hij den agent hem zien volgen, waarna die twee gezamenlijk met hun vuisten tegen het glas hadden geslagen. Maar de ruit was niet gebroken; de scherven, die hij als een losse legkaart tegen elkaar had gepast, kwamen niet rinkelend naar beneden vallen. De ruit scheen werkelijk niet meer kapot te zijn; ze was heel!

Maar hoe was dit mogelijk? Hij had toch zelf den steenen hockeybal van Kees Bopper de ruit zien verbrijzelen ;hij had och zelf het gekletter van het gebroken glas gehoord; hij had toch met zijn eigen oogen de verwoesting van nabij gezien; hj] had zelf toch de stukken glas in zijn handen gehad; hij had zelf toch stuk voor stuk de scherven beet gepakt, om ze één voor één in

het open gat te zetten! Hoe kon nu de ruit weer gemaakt zijn, weer uit één stuk, zonder

eenig spoor van een scheur of barst, zoo hecht en sterk, dat de kruidenier en de agent er met hun vuisten op beuken konden?

Tobias geloofde niet aan wonderen, - al kwam dit hem toch wonderbaarlijk voor! ..««aoitoct

Maar nu hij daar den agent en den kruidenier in de uitstalkast zag staan, zonder dat één van de twee er zelfs aan scheen te denken, op hem te letten, nu was zijn jongens-instinct om de vlucht te nemen, toch sterker dan zijn nieuwsgierigheid, om te weten, hoe dat vreemde geval wel zou afloopen. Bovendien wat hield hem hier nog terug? Wanneer de winkelruit me gebroken was, dan behoefde de agent van politie hem ook met naar het bureau mee te nemen! Waarom zou hij dan langer blijven dralen in den zonderlingen kruidenierswinkel?

En zonder zich nog te bedenken, was Tobias naar de deur gestapt, die door den agent ten overvloede was opengelaten. De meeste menschen, die buiten stonden, letten niet eens op hem ; ze hadden al hun aandacht over voor het tweetal, dat eerst in

Sluiten