Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegen bij de groep van veearts en dienstmeisje, die al hun vergeefsche zorgen aan tante's lievelings-hondje besteedden.

— „Zonderling! zonderling!", mompelde de veearts, terwijl hij opstond en zijn jas weer aantrok. Blijkbaar wist de man geen raad met dit geval.

— „Wat moeten we met Fik doen, meneer de dokter?" snikte het nog hevig ontroerde tweede-meisje.

— „Niets aan doen!" antwoordde peinzend de hondendokter. „Kalm zoo laten liggen. Morgen kom ik terug. En als de toestand dan ongewijzigd is, zal ik de juffrouw vragen, of ik het beestje mag opzenden naar de Veeartsenijschool in Utrecht, om dit uiterst zeldzame geval, evenals dat van den papegaai, wetenschappelijk te onderzoeken."

— „Papegaai?!" schrok Tobias zachtjes. „Wat was er met Lorre ? . . . Zou dat beest nog altijd zoo zonderling te keer gaan, als toen hij eenige uren geleden de kamer had verlaten?"

Tobias wachtte niet wat er verder met Fik zou gebeuren. Hij was nieuwsgierig, te weten, hoe het met den papegaai ging. Vlug liep hij de trap op. Boven op de eerste verdieping was alles stil. De jongen had gedacht, het driftige gefladder van den papegaai te zullen hooren, of tenminste de paaiende, troostende stem van tante Drees tegen haar lieven Lorre.

De deur van de huiskamer stond open. Voorzichtig sloop hij er binnen. Tante's stoel stond daar nog net zoo bij het raam; tante zelf zat er ook nog zoo. Zij had haar uitgangshoed op het hoofd, zoodat zij blijkbaar was uitgeweest. Doch zij praatte nu niet; zij scheen te slapen. Haar oogen waren dicht, haar mond hing wat open, alsof zoo juist nog een laatste woord over haar lippen was gegleden. Tobias wilde haar volstrekt niet wakker maken. Hij keek naar de vergulde kooi, die daar nog net zoo tusschen de twee ramen stond. En daar zag hij, .nog juist zoo, Lorre. Zijn krommen snavel hield de vogel nog altijd om een van de tralies geklemd, maar zijn vleugels hingen nu slap neer, blijkbaar van vermoeidheid na zijn woeste fladderende pogingen

De Geheimzinnige Uitvinding 3

Sluiten