Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden, hun namen en officieele betrekkingen in verband met de allervreemdste gebeurtenis, welke hier aanstonds uitvoerig beschreven zal worden, in gedrukten vorm vermeld te zien; kieschheidshalve worden deze dus verzwegen.

Het ongenoemde drietal had blijkbaar dit laat-nachtelijk uur uitgekozen, teneinde ongestoord, ongezien en ongehinderd het Paleis-vraagstuk ter plaatse zelf onder de oogen te kunnen zien. De drie hooge heeren hadden zich opgesteld in de schaduw van

het groote winkelgebouw om van daar, als wijze, verstandige mannen, nog eens voor het laatst hun blikken rustig op het eerwaardig gebouw te vestigen en zich zoodoende nog eens sterk onder den indruk te laten brengen van hetgeen zij in werkelijkheid voor oogen hadden.

Doch, terwijl zij hier de werkelijkheid voor zich hadden, kwam het hun voor, alsof het een booze droom moest zijn, waaronder zij verkeerden!

De een zag het, de tweede zag het, de derde zag het!

Eerst durfden zij het elkaar niet zeggen. Ieder keek er naar als ware het een ontstellende verschijning! Elk hunner wreef zich

Sluiten