Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar in de verte voor zich zag de hooge uitbouw was boven het Paleis op den Dam, welks koepel echter, door de een of andere onverklaarbare, doch verschrikkelijke oorzaak, op het punt stond neer te storten, in zijn val het Paleisgebouw vernielend, wellicht de Nieuwe Kerk, of wel de „Groote Club", om niet te denken aan de

onberekenbare gevolgen voor de omwonenden, voor de late voorbijgangers, voor allen 1

Tobias stond daar eenige oogenblikken roerloos aan het venster van zijn kamertje. Hij keek naar den achterover-hellenden koepel met wijd opengesperde oogen van ontzetting. Hij stond er eigenlijk te wachten tot de topzware koepel nog iets verder achterover zou hellen, om dan met donderend geweld naar beneden te storten, alles met zijn reuzengewicht meesleepend en onder zijn puin verpletterend en bedelvend.

Doch er gebeurde niets! De jongen had daar stellig eenige minuten in roerlooze, maar hevige opwinding gestaan! Evenwel, de koepel scheen niet te bewegen 1

Het geheele gevaarte leek bij den voet afgesneden en leunde nu, gelijk de deksel van een doos, achterover. En hoewel nog slechts op een klein gedeelte van zijn grondvlak steunende, scheen het wel of de koepel daar in onberispelijk evenwicht stond, zonder ook slechts een centimeter af te wijken.

Wat kon er gebeurd zijn, om dit onbegrijpelijke verschijnsel mogelijk te maken?, vroeg Tobias zich af.

Hij bracht het onmiddellijk in verband met de scheuren, die men vroeger in de Koopmans-Beurs op het Damrak had

Sluiten