Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

half in luier-stemming de pantoffelparade daar mee-maken.

Heel Amsterdam komt er dan ook voorbij; vqn deftige Beursmeneeren tot slampampers uit de volksbuurten, van sjofele burgermoedertjes tot de kleurigst opgedirkte dames. De menschen kijken naar de uitstallingen in de winkels, en zij kijken naar elkaar; zij turen voor de platen-winkels, monsteren de winkels met „uitverkoop", verrukken zich over de winkels van kostbaarheden, dringen saam voor de winkels met „koopjes", watertanden voor de snoepwinkels.

Daar slenteren oude heeren en oude dames, daar wandelen vaders en moeders met hun heele gezinnen, daar dringen zich tusschen door troepen jongens en meisjes.

Een enkele agent houdt er rustig toezicht — wat bijna «iet noodig is; een kruier brult een enkel maal zijn dreigend „hei!" om ruimte maken voor zijn handkar: soms gaat er stapvoets een rijtuig door de nauwe, overvolle straat, en vreemdelingen zitten daarin, verbaasd rondkijkend naar deze eigenaardige, kalme drukte in zulk een belachelijk-smalle hoofdstraat voor een der voornaamste steden van de wereld.

Het is niet doenlijk, in het algemeen te zeggen wie op zoo'n drukken Zaterdagmiddag eigenlijk wel, en wie niet door de Amsterdamsche» Kalverstraat loopt!

Maar één groepje was er dézen Zaterdag, waarop hier in het bizonder de aandacht gevestigd wordt. Het was een heele familie van vader en moeder, twee dochters, een zoon, en nog een kleintje in jurk, waarvan nog niet te zeggen viel, of het was een dochtertje of een zoontje. Dit hoorde alles bij elkaar; want allen liepen daar even poes-poes-mooi. Het moest een familie zijn van welgestelde menschen; maar hun welgesteldheid tot hun goeden smaak stond niet in een juiste verhouding. Pronkerig, opzichtig, duur — dien indruk maakten ze, stuk voor stuk. De vader had een te kleurig vest aan en een nog kleuriger das met groote, waarschijnlijke valsche dasspeld; de moeder torste een onmogelijk grooten hoed, die zoo vol van de bontste bloemen zat, dat het

Sluiten