Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had kans gezien in elke hand een voorbijganger beet te pakken, zijnde een kruier en een kereltje uit een oud-mannen-huis, en trachtte nu met hun hulp van zijn plaats te komen.

Alle pogingen waren vergeefs. Neen, het was nog veel erger, want ook de andere menschen ondergingen plotseling de gewaarwording, dat zij hun voeten niet meer konden optillen. Hoe ze ook trokken en rukten, zij konden hun beenen niet bewegen. En daar vingen ook zij aan te jammeren en te schreeuwen, alsof ze door de hevigste ramp waren getroffen 1

De twee vrouwen met de waschmand lamenteerden, dat hooren en zien iemand zou vergaan; de oude deftige heer stond kwaadaardig te foeteren, de zeeman vloekte er ongemakkelijk op los, en de kruier en het gestichts-mannetje sloegen wild met hun armen om zich heen, alsof ze zich ontworstelen wilden aan de greep van den steeds luider roependen vader.

Op al dit geschreeuw kwamen natuurlijk nog meer menschen toesnellen. Men begreep niet wat er gebeurde. Wel zag men een drukke groep menschen bijeen staan, die onbedaarlijk schreeuwden en kermden; maar nergens viel één druppeltje bloed te bekennen, en niemand scheen daar flauw gevallen, en ook geen ruzie scheen het te wezen, en geen zakkenroller hield men vast, en geen dronkeman ging er te keer.

Zoo stroomden van alle kanten de nieuwsgierigen aanl

Doch onmogelijk valt te beschrijven de verschrikkelijke verwarring, die hiervan het gevolg was.

Zoodra een nieuwe voorbijganger zich bij de groep gevoegd had en begonnen was mee te trekken, om de in wanhoop wringende menschen te helpen zich los te maken, vertoonde hij dezelfde verschijnselen als de anderen, die hij te hulp was gesneld. Daar zag men nu mannen, vrouwen, kinderen in een wild gedrang, maar toch allen meedoogenloos gebonden aan de plek, waar zij stonden. Elke nieuwe helper, die zich voegde bij de dichte troep, die langzamerhand de geheele straat dreigde te versperren, scheen zich daarvan niet meer te kunnen scheiden.

Sluiten