Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de winkels waren hulpvaardige bedienden toegeschoten, uit de koffiehuizen kwamen de gasten en de kellners aangesneld, van de hoofdwacht op den Dam waren soldaten naderbij geijld, eenige tramconducteurs waren komen aanhollen. Doch al dezen schenen, zoodra zij de dichte middengroep genaderd waren, aan de straat genageld te staan, zoodat zij hun voeten en beenen niet meer bewegen konden.

Er stond daar nu een troep van stellig wel een honderdtal menschen, die woedend te keer gingen, jammerend hun angst uitgillend, en intusschen met wanhopige popingen trachtten zich loste wringen.

De nauwe Kalverstraat was er geheel mee volgepropt.

Van den Damkant en van de Kalverstraat-zijde naderde eindelijkeen tweetal agenten van politie. Zij stapten niet te haastig, eenigszins bedaard kwamen zij aangewandeld, de hooge petten op het hoofd, de nette uniformen behaaglijk gedragen, de witte handschoenen onberispelijk aan, alsof zij op dien drukken Zaterdagmiddag als pronk behoorden bij de Kalverstraat-parade.

— „Help!... politie!... help!", klonk het verward gejoel uit de massa, die daar één woelige, onuitwarbare menschenkluit vormde.

— „Wat is dat hier?", vroegen de agenten, die elk van zijn kant de groep genaderd was. Doch eer zij antwoord hadden kunnen krijgen, hadden zij reeds dezelfde gewaarwording ondergaan als al die anderen. Zij voelden hoe hun schoenen eensklaps aan het asfalt van de straat vast schenen te kleven, hoe zij hun voeten niet meer konden optillen, hoe zij, zelfs niet met inspanning van alle kracht, hun beenen konden opheffen, verzetten, verschuiven.

Op dit gezicht van de twee verwoed wringende agenten, begon toch het overige publiek, dat nog altijd bleef toestroomen, te begrijpen, dat hier iets buitengewoons voorviel. Zelfs de overmoedigsten deinsden terug! Een onbedwingbare angst greep hen aan! En in plaats van toe te snellen, om zoo mogelijk redding te bieden, maakten zij rechts-om-keert, holden weg in alle richtingen onder luid waarschuwend gegil van: „Pas op! pas op!... Niet naderbij komen!"

Sluiten