Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bodem onontrukbaar vastgehecht; hij kon zijn voeten niet meer verzetten; zijn beenen konden zich niet meer voortbewegen. Doch met heldhaftige kalmte nam hij zijn aanteekenboekje uil den zak, draaide zijn vulpenhouder open, en begon kalm en ernstig ter plaatse zelf zijn verslag te schrijven over dit ongehoorde ongeluk in Amsterdam.

Het is een reuzenarbeid, een beeld te willen geven van de gevolgen, welke deze gebeurtenis had! En de schrijver van dit boek ziet daarvan af, omdat zelfs de poging hem te ver zou afvoeren van het verloop van het verhaal zelf.

Doch wel moet hier toch eenigszins een indruk worden gegeven van de ontsteltenis, welke zich van de menschen meester maakte.

Gelijk een loopend vuurtje had zich het gerucht door de stad verspreid, hoe in de Kalverstraat een eigenaardig soort ongeluk moest hebben plaats gehad. Het juiste wist niemand te vertellen, omdat na de afzetting van het ongeluksterrein niemand dichter dan twee honderd meter daarvan kon doordringen. En toen de menschen vernomen hadden, hoe iedereen, die de plek naderde, blijkbaar zelf werd aangetast door hetzelfde onverklaarbare verschijnsel, dat de daar vertoevende ongelukkigen onverbreekbaar aan hun plaats gekluisterd hield, toen begon een onweerstaanbare ongerustheid zich van het publiek meester te maken.

Een uur na de ramp geleek het deftige Amsterdam op een mierenhoop, waarin bij ongeluk of bij opzet iemand den voet heeft gezet. Eerst wilde iedereen Dam-waarts snellen, om zich zelf van dichtbij te overtuigen, dat de ongelooflijke geruchten, die men zoo hier en daar had opgevangen, op waarheid berustten. Doch hoe meer men de Kalverstraat naderde, hoe verontrustender de berichten werden. Men vernam van menschen met verwilderde gezichten, i dat daar, tusschen de bekende koffiehuizen „Polen' en „Suisse", een groote menigte Zaterdagmiddag-wandelaars op het onverwachtst op het asfalt was blijven vaststaan;... hoe geen van deze ongelukkigen in staat was, een voet te verroeren;... hoe elke poging van onversaagde lieden om de menschen redding

Sluiten