Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te brengen, onverbiddelijk gestraft was met een gelijk lot!... En als men zoo langzamerhand zich een voorstelling, al was het een vage, was gaan maken, van dit bovennatuurlijke ongeluk in de Kalverstraat, dan maakten de meeste menschen rechts-omkeert.

Langs de straten begonnen de menschen hard weg te loopen in tegenovergestelde richting; de trams reden boordevol met passagiers van den Dam weg; de „aapjes" renden met woest gehol van de magere paarden over de keien; de „ataxen" toeterden zich een weg door de vluchtende menschen. En wanneer de menigte eindelijk buiten adem tot staan kwam, of zij meende vergenoeg te zijn buiten het bereik van de gevaarlijke sfeer, dan vormden zich overal .zenuwachtige, ordelooze groepen, die druk jammerend het onheil bespraken. ibis-.!

Telkens werden zij opgeschrikt door afdeelingen politie, die met al haar beschikbare manschappen Damwaarts oprukten; de hoofdcommissaris bevond zich daar in eigen persoon, om zelf de hoog-noodige afzetting te regelen, en maatregelen te kunnen beramen om de ongelukkige groep in de Kalverstraat te ontzetten.

Behalve de bereden politie was ook de cavalerie uit de kazerne ontboden; doch veel werk was er voor deze flinke bereden manschappen eigenlijk niet te doen, omdat na den eersten aandrang van nieuwsgierigen het publiek overhaast op de vlucht was geslagen, zoodat er niet anders meer over waren, dan een aantal bloedverwanten van de Kalverstraat-groep, die overspannen van wanhoop dreigden de politie-cordons door te breken, om hun beklagenswaardige familieleden ter hulp te snellen — waarbij ongetwijfeld een zelfde lot hun deel zou zijn geworden.

Inmiddels was natuurlijk ook de brandweer gewaarschuwd. En alsof het een zwaren uitslaanden brand gold, rukte dit keurcorps met al zijn beschikbaar materiaal naar het bedreigde stadsgedeelte. Van alle kanten hoorde men het driftige klingelen van de brandweer-bellen, het waarschuwend toeteren van de auto-horens. Op den Dam verzamelde de brandweer-commandant, die zich dadelijk zelf daarheen had gespoed, zijn geheele reddings-brigade. Doch

Sluiten