Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevergeefs probeerde de journalist de drift van den ongelukkigen man te sussen; hij kon geen antwoord meer krijgen. Eerst hoorde hij nog een aantal jammerkreten; daarna scheen de verbinding verbroken.

Later bleek, dat de man, die in de Kalverstraat zich in het midden van de worstelende groep bevond, in wanhoop getracht had, zich op te trekken aan den telefoondraad, teneinde aldus uit zijn neteligen toestand verlost te geraken. De poging was echter mislukt, omdat zijn voeten te vaststonden; — en de dunne draad was dan pok afgebroken.

Doch op hetzelfde oogenblik had de schrijvende redacteur een driftige beweging gemaakt: zijn pennehouder zat zoo vast tusschen zijn duim en wijsvinger geklemd, dat hij hem niet meer kon loslaten.

Sluiten