Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige hoogleeraren genoodigd werden, teneinde den aard van het onverklaarbare Kalverstraat-verschijnsel te kunnen vaststellen.

Alle noodige maatregelen werden daar genomen, teneinde bij mogelijke uitbreiding van het gevaarlijke terrein, op alles voorbereid te zijn. Het politiecordon was verbubbeld en met militairen versterkt; in een omtrek van twee honderd meter waren nu alle huizen ontruimd, terwijl een aanvang werd gemaakt met de ontvolking van de geheele Kalverstraat en alle daarop uitkomende zijstraten; van de verschillende stations reden den geheelen nacht extra-treinen, om alle ingezetenen van Amsterdam, die zulks wenschten, in de gelegenheid te stellen, de bedreigde stad te verlaten; een comité was reeds in wording, teneinde ondersteuning te bieden aan de familieleden der aldus gevangen gehouden ongelukkigen.

De hooge politie-autoriteiten waren met de voornaamste beamhten der justitie in onafgebroken bespreking over de vraag, waaraan de ramp moest worden toegeschreven, teneinde daarna uit te maken, in welke richting hulp kon en moest worden verleend. Het was bij deze besprekingen, dat men eenige der bekendste geleerden kon opmerken, teneinde van advies te dienen bij alle onopgeloste vragen, die zich telkens voordeden bij het opmaken van het procesverbaal van het gebeurde.

Was er ooit in Amsterdam een soortgelijk ongeluk voorgekomen?

Was deze plaats in de Kalverstraat in vroeger jaren, in vorige eeuwen, op de een of andere wijze ooit als zoodanig berucht geweest?

Waren er gevallen in het binnen- of buitenland bekend, dat menschen, dieren, voorwerpen op een zelfde raadselachtige manier aan het aardoppervlak waren blijven vastzitten?

Waren hier oorzaken in het spel, die in eenig verband stonden tot electriciteuvmagnetisme, of andere natuurkundige verschijnselen ?

Waren er cosmische, atmosferische, astrologische invloeden aan te geven, die als een verklaring konden gelden voor het gebeurde?

Deze en dergelijke wetenschappelijke vragen werden geopperd.

Sluiten