Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van geheimzinnige kleverigheid, die deuren en vensters hermetisch deed sluiten, en tot zelfs de keukenmeid aan haar stoel deed plakken!

De inspecteur Speurmans begon steeds meer te begrijpen, dat dit allemaal gevallen waren, die in eenig verband tot elkaar gebracht konden worden. Al was hem nog niet recht duidelijk, welk dit verband kon zijn.

Toch ten overvloede herinnerde hij zich nu in-eens het ongelooflijke verhaal, dat een van zijn ondergeschikten hem dezer dagen was komen vertellen: een van zijn kalmste, meest geloofwaardige politie-agenten had hem gerapporteerd, hoe hij op een telefonische aanvraag naar den winkel van een kruidenier ineen van de nieuwe stadsbuurten was gegaan, om daar proces-verbaal op te maken tegen een kwajongen, die met een steen een ruit zou hebben stuk geworpen; maar toen de agent in den winkel gekomen was, had hij geen gebroken ruit gezien, al bezwoer de kruidenier bij kris en kras, dat nog geen kwartier geleden zijn uitstalkast vol glasscherven had gelegen. Toen de winkelier, die geheel van streek scheen, tegen den agent was gaan opspelen, had deze laatste den kruidenier bij den kraag genomen en hem naar het politie-bureau overgebracht, waar de onthutste winkelier een onsamenhangend verhaal gedaan had van een steen-gooien den jongen, dien hij in de uitstalkast te pronk had gezet, en hoe die jongen, op een aan tooverij grenzende wijze, de scherven van het gebroken glas aan elkaar had gepast, totdat de ruit er weer heel, zonder een naadje of barstje, gestaan had. Op het politiebureau had men den kruidenier daarna maar weer weggestuurd, ■*. omdat men meende, dat de man niet wel bij het hoofd was met zijn dwaze praatjes.

Doch nu drong de beteekenis daarvan bij den inspecteur Speurmans plotseling door! Dat was klaarblijkelijk wéér een geval van het geheimzinnige kleefverschijnsel, zooals daar al de gruzelementen van een groote winkelruit stuk voor stuk weer aan elkaar gehecht waren, zonder dat er eenig spoor was achtergebleven van gebroken glas!

Sluiten