Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kleef verschijnselen ? De inspecteur besloot zijn onderzoek voort te zetten door het adres op te zoeken van de woning op een van de grachten, waar alle deuren en vensters zóó hecht gesloten bleven, dat men ze met geen gereedschappen meer kon openbreken. Na ongeveer twintig minuten stond hij- bij het in zijn zakboekje genoteerde huisnummer; het was een niet al te groote, onopvallende, doch deftige woning. Er was uiterlijk niets aan het huis te zien. Op de deur stond de naam geschilderd van den bewoner, een naam, dien de inspecteur wel kende, als te behooren aan een bekend kapitein van de vroegere schutterij, onder wiens bevelen hij als luitenant nog gediend had. Hij herinnerde zich, hoe zijn vroegere kapitein een kordaat, flink militair was, die voor geen klem geruchtje vervaard scheen. Wanneer die dus de hulp van de brandweer had moeten inroepen, om zien zelf en zijn gezin uit den nood te redden, dan moest het wel ernstig geweest zijn.

Onder het naamplaatje was een papier op de deur bevestigd, waarop de inspecteur van politie bij het licht van den reeds aanbrekenden dag kon lezen:

Gedwongen door buitengewone omstandigheden heeft de familie JU huis moeten verlate»! Verzoeke brieven en boodschappen te bezorgen op de ... gracht N°...

Inspecteur Speurmans bleef dus niet langer voor de gesloten en ontoegankelijke woning stil staan, doch stapte meteen verder naar het hier opgegeven adres. Het was niet ver. Het begon reeds licht te worden. Maar de stille grachten bleven op dit vroege uur nog uitgestorven. In de verte hoorde de inspecteur slechts een rijtuig haastig over de keien ratelen; het kwam hem achterop, reed hem voorbij, bieef halverwege de gracht stii staan voor een groot dubbel huis. Het was hetzelfde huis, waarheen de politieman zich begaf. Uit het rijtuig had hij een heer zien stappen, die even scheen te aarzelen bij het opgaan van de stoep. Indien

Sluiten