Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De inspecteur van politie begreep dit zelf ook. Hij peinsde op «en middel, om, in weerwil van de gesloten deur, toch binnen te komen en dan de hand op den schouder van zijn arrestant te leggen.

— «Wanneer je niet vrijwillig de deur opent, trap ik het paneel in!", dreigde hij met zijn strengste stem.

— „Nee, nee l", klonk op angstigen toon het antwoord van den jongen; „doet u dat niet! u zou zelf in de deuropening vast blijven zitten!"

De inspecteur begreep dat de jongen waarheid sprak, en dat zulk een gevaar hem ernstig bedreigde. Wel kende hij geen vrees, doch wanneer de arrestatie van den knaap werkelijk ten gevolge zou moeten hebben, dat de veroorzaakte onheilen weer ten goede werden gekeerd, dan diende hij met beleid en overleg zijn gevangene te naderen en te ondervragen.

Intusschen, de jongen kon niet uit het kamertje, en de inspecteur van politie kon er niet in! Op deze manier kwam de vertegenwoordiger der wet niet verder. Hij peinsde op een middel om zijn doel te bereiken. De jongen had geen gelegenheid tot ontvluchten. De inspecteur besloot dus langs den achterkant van het huis, door het raam naar binnen te dringen. Doch hij begreep dadelijk, dat dit op onoverkomelijke moeilijkheden zou stuiten, omdat er nergens een ladder bij de hand was, lang genoeg, om van 4en grond tot de vierde verdieping te reiken.

Inspecteur Speurmans kende echter geen moeilijkheden, geen bezwaren, geen belemmeringen. Kortom, kwam hij er niet van beneden binnen, dan zou hij er van boven in komen! En zonder veel tijd te verliezen met het overleggen van de uitvoerbaarheid van zijn plan, was hij reeds het portaal over gestapt en klom de krakende zoldertrap op. Over den zolder begaf hij zich naar den achterkant van het huis; doch één blik op het zolderraampje schonk hem de overtuiging, dat hij te vierkant en te zwaar was, om zich daar door te wringen. Dadelijk had hij een nieuwe ingevingI Hij bevond zich hier vlak boven het kamertje van den jongen, dien hij wilde gevangennemen. De vloer was van planken; hij

Sluiten