Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou door de zoldering van het kamertje, dat onder hem lag, binnen dringen. Hij zocht rond en vond een stuk ijzer, dat hij handig tusschen de naden van twee planken stootte, om aldus een opening te maken. Met rukken en wringen kon hij de eene plank wat los krijgen; hij greep het uiteinde beet en tilde de plank op. De inspecteur was een sterke man; toen hij eenmaal een bres had weten te maken, kon hij ook de volgende plank losrukken; de derde plank hield het stevigst, doch hij verzamelde al zijn krachten en het hout splinterde onder zijn handen af. Het gat leek nu groot genoeg, zich er door te wringen. Met zijn voeten trapte hij het riet en de kalk van den zolder van het benedenkamertje los. Nu kon hij omlaag kijken door het gat in den zoldervloer. Hij hoorde geen geluid, ook zag hij niemand. De jongen was ongetwijfeld in een hoek van de kamer gekropen, om niet getroffen te worden door het neervallende puin van den zolder.

De inspecteur riep daarom nog eens omlaag:

— „In naam der wet, je bent mijn ar/estantl"

Hij kreeg geen antwoord. Trouwens, daar wachtte hij ook niet op. De inspecteur liet zijn beenen door het gat bengelen, liet zich daarop aan de handen omlaag zakken. Hij behoefde zich niet te laten vallen, omdat er een tafel onder het gat stond. Inspecteur Speurmans sprong op den grond en keek vlug rond, waar zijn gevangene zich bevond.

Het kamertje was leeg.

De deur was gesloten; er waren geen kasten; onder het bed lag niemand. Het raam was echter wagenwijd opengeschoven. Daardoor moest de jongen ontvlucht zijn! Maar hoe? De flinke inspecteur zag zich zijn arrestant ontglippen. Toch, hij begreep, dat de jongen niet ver weg kon zijn. Bovendien kon hij den zelfden weg nemen als de vluchteling gekozen had. Hij trad op het raam toe en keek naar buiten. Omlaag kon de jongen zich niet hebben laten zakken; naar boven liep dichtbij dit venster een dikke afvoerbuis voor het dakwater. De jongen moest dus naar omhoog zijn geklauterd, het dak op. Tegelijk was de inspec-

Sluiten