Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik in het ongeluk gestort! Mijn knappe scheikunde-leeraar heb ik tot een mummie gemaakt! Mijn H.B.S.-directeur bezorgde ik een hand verstijving, den conciërge een kaakverharding!... En de hemel weet! welke ongelukken ik, zonder het zelf te weten, nog meer heb veroorzaakt!...

„Ik heb een oogenblik geloofd, dat ik een gelukkig mensch zou zijn met mijn geheim toovermiddel. Heerlijk was het, toen ik daar op het dak van het Paleis op den Dam het dreigende gevaar kon afwenden en den bijna omgevallen koepel weer hecht en sterk kon recht zetten ... Maar den dag daarop heb ik al weer onbewust een onheil veroorzaakt, dat in zijn gevolgen nog erger dreigt te zullen zijn, dan het behoud van den Paleistoren. Want niemand anders dan ik kan de schuldige zijn van het groote ongeluk in de Kalverstraat!... Tenminste, ik herinner me, dat ik even op den Dam ben gaan kijken, om te zien of de koepel den volgenden dag nog recht stond, en dat ik toen door de Kalverstraat naar huis gewandeld ben. Ik heb toen, voor de aardigheid, zonder kwaad opzet, even mijn hand in mijn zak gestoken om te voelen, of er nog iets van dat witte poeder was overgebleven... 't Was bijna niets meer... Toen heb ik dat heel klein beetje poeder op straat gestrooid, om te zien wat er bij die. Zaterdagdrukte in de Kalverstraat zou gebeuren... Maar als eerst die poenige man bleef lijmen, en toen zijn poesmooie vrouw bleef kleven, en waarna de opgedirkte kinderen allen bleven vast staan aan het asfalt, o, toen ben ik maar hard weggeloopen ... Dat geschreeuw hoorde ik nog in mijn ooren, nadat ik al ^straten ver weg was!... En de brandweerwagens ratelden over de keien, en de bereden politieagenten kwamen aangaloppeeren. 's Avonds stonden de kranten vol van het vreeselijk ongeluk, waarvan wel honderd menschen het slachtoffer waren geworden!... Alles mijn schuld, mijn schuld, mijn schuld!"

Tobias had dit ongelukkig relaas van al de gebeurtenissen, waarbij hij zelf de onwillekeurige hoofdrol had vervuld, half mijmerend, half hard-op gesproken. Hij had het gedaan, terwijl daar

De Geheimzinnige Uitvinding. 14

Sluiten