Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deuren ongetwijfeld door directeur of conciërge gesloten moesten zijn, alvorens zij het gebouw hadden ontruimd?

Doch niet lang bedacht Tobias zich. Hij had nu langzamerhand voldoende vertrouwen in zijn kleefstof gekregen, om zich geheel aan zijn wonderlijke toovermacht te durven overlaten.

Wanneer het weinigje poeder, dat hij nog aan zijn handen had, voldoende geweest was, hem tegen den schoorsteen te helpen opklimmen, dan zou het ook wel in staat zijn, hem langs den muur te doen omlaag dalen 1

En zich over den gootrand buigend, drukte Tobias zijn tien uitgespreide vingers tegen den glad-gekalkten muur. Hij voelde dadelijk, hoe hij hou-vast had. Alsof zijn handen zuignappen waren, zoo vast zogen zij zich tegen den muur. Tobias kende geen oogenblik een gevoel van onveiligheid. Het eigenaardige was, dat hij volstrekt geen moeite had om zijn handen weer los te laten. Dit leek hem bij deze vreemde afdaling wel de wonderlfitete eigenschap van zijn kleefstof 1

Zoo kroop hij daar vlug en lenig langs den rechten muur neer; en overal waar hij zijn handen slechts plaatste tegen het pleister, kon hij zich zonder eenige moeite vasthouden. Doch inderdaad' genieten van deze verticale wijze van zich verplaatsen, deed de jongen niet. Hij was te veel vervuld met al de ellende, die de kleefstof hem reeds berokkend had, om zich te kunnen verheugen over deze waarlijk góéde eigenschappen ervan. En dan werden zijn gedachten ook slechts door dat ééne beziggehouden: zoo snel mogelijk het scheikunde-lokaal bereiken, en, hoe dan ook, het onbeschrijflijk gevaarlijke hoopje wit poeder verwijderen!

Vóórdat hij eigenlijk zelf begrepen had hoe, bevond hij zich reeds ter hoogte van de groote ramen van de eerste verdieping. Het scheikunde-lokaal was in het midden van de H.B.S. gelegen. Waarom zou hij probeeren door de achterdeur van het gebouw binnen te komen? Die deur moest stellig gesloten zijn. En het was ongetwijfeld vergeefsche moeite, haar te willen openen. Tobias begreep, dat hij veel verstandiger deed, gebruik te maken

Sluiten