Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden blaadje, geschreven met even forsche letters, ook blijkbaar opzettelijk duidelijk, eveneens eenige malen onderstreept, ook met een aantal uitroepteekens er achter

ANTI-STOLPULOSE ! 1! I

Ho, ho! dacht Tobias, ook dit behoort dus blijkbaar tot de uitvinding van Dr. Stolp! Want tegelijk dat hij zijn „Stolpulose" samenstelde, heeft hij als tegenmiddel de „Anti-Stolpulose" ontdekt!

Zóó slim was deze schooljongen wel, om dadelijk te begrijpen welke belangrijke ontdekking hij daar nu op zijn beurt deed!... Op het eene blaadje van het aanteekenboekje vond hij de geleerde samenstelling van de geheimzinnige kleefstof; doch op het andere blaadje van het opschrijfboekje vond hij tegelijk de even geleerde samenstelling van het tegenmiddel.

Wat was dit echter ? Waar zou hij de „Anti-Stolpulose" vinden ?

Hij hoefde geen oogenblik te zoeken.

Voor zich zag hij het kleine hoopje wit poeder liggen, dat na de ontploffing uit den gebarsten retort op de aanrechttafel was gestort. En daarnaast zag hij een langwerpig glazen reageerbuisje staan, gevuld met een bijna gelijke hoeveelheid zwart poeder.

Dit moest het zijn!

Hij had wel willen juichen van plezier!

Doch hij bedwong zich, omdat hij voor zichzelf eerst de stellige overtuiging wilde hebben, dat hij zich niet vergiste.

Wanneer de „Stolpulose" dus de geheimzinnige stof was, die alles wat los en vast was verbond, hechtte en kleefde, — dan moest immers de „Anti-Stolpulose" de geheimzinnige stof zijn, die alles weer ontbond, los maakte, ontkleefde!

Kon hij geen proef nemen?

Hij keek, evenals daar vóór, met zijn klimmënde jongensnieuwsgierigheid rond, of er niet het een of ander was, waarop hij deze belangrijke proef kon nemen. Er was hier echter in het laboratorium niets, om te ontkleven. Maar plotseling zag Tobias daar weer de kleine, grijze muis, die nog roerloos op den achter-

Sluiten