Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tobias was slechts een weinig geschrokken. Hij had even het gevoel gehad, of een kil gevoel over hem gleed, dat langszij» gelaat, zijn handen, zijn armen, zijn beenen en romp streek. Het was slechts een ondeelbaar oogenblik geweest.

Hij wist wat er gebeurd was, wat dit zonderlinge gevoel te beteekenen had. ..

Hij herinnerde zich de soortgelijke ontploffing, toen hij hier het laatst gezeten had, in gezelschap van Dr. Stolp, hij strafwerk

makend, zijn scheikunde-leeraar druk bezig met het nemen van proeven. Toen had hij even een zelfde kil gevoel van verstijving gehad, dat hij echter dadelijk van zich had voelen afglijden. Het was toen het oogenblik geweest, waarop Dr. Stolp de uitvinding van zijn geheimzinnige witte kleefstof tot stand had gebracht, om er zelf het eerste slachtoffer van te worden terwijl hij - Tobias - door de geheimzinnige wonderkracht

Sluiten