Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis terug kon gaan; hetgeen de conciërge dan ook deed. Hij mocht zijn kamertje gelukkig weer binnengaan, al gold overigens voor het geheele gebouw van de H.B.S. het strenge sluitingsbevel; maar het conciërge-kamertje had een afzonderlijken ingang van de straat, en zoo had de politie er geen bezwaar in gezien, dat Brigges zijn kamertje weer betrok.

Daar zat hij nu al een heele week zoo. Niemand keek naar hem om, want hij zorgde altijd wel voor zich zelf. Dus dacht eigenlijk niemand meer aan Brigges. De ouwe brommige portier van de H.B.S. zat daar den geheelen langen dag in zijn stoel, omdat er niets te doen was in het gesloten gebouw, en rookte' het eene pijpje na het ander.

Indien men wat nauwkeuriger op hem had acht geslagen, zou men hoogstens hebben, opgemerkt, hoe zonderling het was, dat Brigges in al dien tijd zijn doorrookt, zwart-gebrand pijpje niet uit den mond had genomen; maar eigenlijk lette de ouwe conciërge daarop zelf al niet meerl

De twee dagen die hij in het ziekenhuis had moeten blijven voor de vergeefsche behandeling van zijn plotseling verstijfde kaken, was hét hem natuurlijk streng verboden geweest, zijn pijp te rooken. Doch dadelijk na zijn ontslag en bij de terugkomst op zijn kamertje, had hij rond gekeken naar zijn onmisbaren tabakspot, en zich zijn ongeluk volstrekt niet aantrekkend, had hij zijn trouwe, ouwe pijp flink met apenhaar vol gestopt, om er dan eens lekker den brand in te steken. Toen zijn pijpje na eenige uren schoon leeg gerookt was, en hij het mondstuk immers toch niet kon los laten, omdat het ijzersterk aan zijn zwarte stompjes van tanden vastzat, had hij zelfs zachtjes voor zich heen gegrinnikt!

Hij was een hartstochtelijke rooker! Zijn pijp was hem alles! Wat deerde het, of hij voortaan zijn neuswarmertje niet meer uit den mond zou kunnen leggen? Hij zou kalm zijn pijpje aanhouden. Was de eene pijp leeggerookt, dan zou hij ze weer vullen en een tweede pijp aansteken. En na de tweede pijp zou hij een derde pijp stoppen. En zoo voort! En zoo voort!

Sluiten