Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn akelig geheim te verklappen; hij had onwillekeurig, onbewust, in zijn onschuld al die ongelukken veroorzaakt, — nu wilde hij liefst ook dit alles herstellen zonder dat hij er zelf door in opspraak geraakte. En die paar tikken met den wandelstok, waarmede zijn vader hem in diens overspannen drift bedreigde, leken hem een zeer zachte straf, die in volstrekt geen verhouding stond tot de grootte van al zijn kleef-misdrijven.

Tobias naderde dus van terzijde, zooveel mogelijk buiten het bereik van den wandelstok blijvende, den op den grond liggenden man; ongemerkt had hij zijn hand in den zak gestoken en even had hij van zijn uitgespreide vingers wat van het donkere poeder over zijn vader gestrooid. Dadelijk werkte ook hier de anti-kleefstof! De vader kon zijn voeten weer binnen het raam trekken; zijn beenen trok hij over de vensterbank in de kamer. Een weinig stijf nog van het in zulk een gedwongen houding liggen, kroop hij daarna overeind.

Tot zijn niet geringe verwondering echter liet op hetzelfde oogenblik ook zijn wandelstok, waarom onbeweeglijk zijn vuist geklemd had gezeten, los, en viel de stok naast hem op den grond.

De vader stond daar weer rechtop, streng en barsch. En zich tot zijn, in een onderdanige houding voor hem staanden zoon wendend, zei hij:

— „Ik weet nog niet, kwajongen, wat je hebt uit te staan met al deze duivelsche goochelarijen, maar toch zal ik maar eens beginnen, je een kleine afstraffing toe te dienen!"

Tobias verzette geen stap, teneinde zijn straf te ontgaan. Hij zag, hoe zijn vader zich bukte om den wandelstok weer op te rapen; hij zag, hoe deze den ivoren knop beet pakte. Maar toen zag hij ook, hoe de knop van den stok losliet.

De jongen schrok er van. Ook dit was zijn schuld! Hij herinnerde zich maar al te goed, hoe hij bij het hockey-spelen zijns vaders wandelstok gebruikt had, hoe hij toen dien stok door een onhandigen slag bij den knop in tweeën had gebroken, doch daarna tot zijn verbazing de twee gebroken stukken weer aan elkaar had

Sluiten