Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongen, een H.B.-scholier als jij, met zulk een toovermacht rondloopt. Ik verzoek je dus dringend, in het belang van jezelf en van ons allemaal, die geheimzinnige uitvinding, die nog in je zak moet zitten, er uit te halen."

— „O! meneer de inspecteur!" riep Tobias, en zijn stem klonk zoo blij, dat de politie-man den jongen wel moest gelooven; „ik

vcrzener u, aai ik geen kruimpje kleefstof en geen korreltje anti-kleefstof meer in mijn zak heb zitten."

En om aan zijn woorden kracht bij te zetten, stak Tobias zijn beide handen in zijn broekzakken en keerde ze binnenste buiten. Uit den rechterbroekzak vielen de zes revoiverpatronen, uit den linkerbroekzak viel een klein onooglijk opschrijfboekje.

Naar de revolverkogeltjes keek de inspecteur van politie niet eens. Wel naar het klad boekje.

— „Wat is dat?' vroeg hij.

— „Het opschrijfboekje van Dr. Stolp," antwoordde Tobias.

— „Wat staat er in?", vroeg de inspecteur, die de cijfers en krabbels zag staan op de blaadjes.

— „Het is de formule van de

Stolpulose en van de Anti-Stolpulose," antwoordde Tobias met alle geheimzinnigheid, die hij in zijn stem kon leggen.

— „Verscheur 't, mijn jongen!", sprak inspecteur Speurmans kalm.

Doch daartoe kon Tobias zoo maar niet besluiten. Hij keek den politieman aan, of deze misschien weer met zijn nu gelukkig leege revolver op hem mikte. De inspecteur stond echter volstrekt niet in een dreigende houding; blijkbaar vond hij het beter, dat

Sluiten