Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer het dagelijksch consult werd gehouden, bleef men buiten staan en keek door de dubbele ramen naar binnen.

En daar zag men dan Dr. Stolp liggen. Het was volstrekt geen akelig of weerzinwekkend gezicht. Men kon zich slechts met moeite voorstellen, dat dit een levend mensch was. Hij had wel kleeren aan, als van een gewoon mensch; hij had wel een gewoon menschelijk gezicht, en ook zijn handen en beenen en voeten waren wel die van een mensch; doch dit alles bleef zóó onbeweeglijk, zóó volstrekt roerloos, de armen waren zóó zonderling stakerig uitgestrekt, de beenen waren zóó vreemd verwrongen en de armen en voeten maakten zulke onnatuurlijk verwrongen gebaren, dat men eerder aan een verkleede pop, aan een menschelijk toegetakelden vogelverschrikker, aan een aangekleed beeld zou denken, dan aan een levend op zijn bed neergelegd mensch!

Toch had de wetenschap kunnen vaststellen, dat Dr. Stolp leefde; ja, niet slechts leefde, doch volstrekt bij zijn zinnen was en geen oogenblik zijn bewustzijn verloor, behalve dan misschien 's nachts, wanneer hij in een diepen gezonden slaap gedompeld scheen. Op een geheel oorspronkelijke wijze voedde men hem, namelijk door sterke bouillonoplossingen in de kamer te laten druppelen, zoodat de verstijfde man bij zijn onmerkbare ademhaling deze van voedsel doortrokken lucht naar binnen kreeg. Op dezelfde manier diende men den roerloozen scheikundige bij eiken bouillon-maaltijd een half fleschje rooden wijn toe, welke vloeistof men in de kamer spoot met behulp van een vernuftig bedacht toestel van syphons, geplaatst voor een opening in het raam, waaronder het bed van den zieke stond. Op deze wijze was men er zeker van, Dr. Stolp in het leven te kunnen houden. Zelfs meende men, dat deze bewegingloos daar liggende man bij gebrek aan eenige beweging volstrekt niet zou slijten. Zoodat men in wetenschappelijke kringen reeds eenige belangrijke opmerkingen had kunnen vernemen over dit onslijtbaar menschelijk exemplaar.

Dus waren reeds van verschillende kanten geleerden van naam hierheen gekomen, teneinde met eigen oogen dit zonderling ver-

Sluiten